04 / 25 29 104

Znani so novi prispevki za popoldanski s.p. za leto 2019

Za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic (popoldanski s.p.), so znani novi zneski za plačevanje prispevkov.  Celotni pregled višine prispevkov je razviden iz spodnje tabele:

 

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Prispevki se nakazujejo najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. 20. aprila za prispevke za mesec marec) na spodnje naslove:

1
PIZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 2000 003

sklic SI19 -vaša davčna številka-44008

 

ZZ:

Znesek je treba nakazati na račun številka SI56 0110 0888 3000 073

sklic SI19- vaša davčna številka-45004

 

OPOMBA:

Zavezanci prispevek za ZZZS plačajo vsak mesec, ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Zavezanci prispevek za PIZ za posamezni mesec plačajo le polovično, če se dejavnost opravlja manj kot 15 dni (npr. zaradi začetka ali prenehanja dejavnosti).