04 / 25 29 104

Uredba o ravnanju z embalažo

Spremenjena Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo po novem določa obveznosti za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet embalažo na slovenski trg.

Oproščena so le tista podjetja, ki plačujejo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja so se morala vpisati  v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO), rok vpisa je bil do 31.1.2018. V primeru novoustanovljenih subjektov je rok za vpis v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti. Enak rok  velja tudi za poročanje sprememb -vsako morebitno spremembo opravljanja dejavnosti ali prenehanje  morate sporočiti v 30 dneh od spremembe.

 

Kdo se mora registrirati?

Za registracijo morajo poskrbeti poslovni subjekti, ki kot dejavnost embalirajo ali pakirajo blago pod svojo blagovno znamko ali ga polnijo v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.

V evidenco pa se morajo vpisati tudi vsi subjekti, ki nabavijo embalažo, denimo kartonske škatle, od slovenskega podjetja ali podjetja iz katere druge države EU, z namenom, da vanjo zapakirajo svoje izdelke. 

Obveznost poročanja o embalaži torej velja za vse subjekte, ki uporabljajo embalažo, tako za d.o.o. in s.p., kot tudi za popoldanske s.p., normirance, dopolnilno dejavnost na kmetiji in osebno dopolnino delo.

 

Kaj je embalaža

Uredba navaja, da so embalaža vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Če pošiljate izdelke po pošti, za embalažo šteje material, v katerega so izdelki oviti, denimo folija, papir. Kuverte in škatle/paketi, v katere položite zavit izdelek, pa niso embalaža.

 

Obvezno je tudi letno poročanje

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morala podjetja o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na slovenski trg, voditi tudi lastno evidenco. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet, bodo morali prvič poročati v letu 2019 (za leto 2018).

 

Letno poročilo mora vsebovati podatke o:

  • masi embalaže, dane v promet v preteklem koledarskem letu, ločeno po vrstah embalaže in embalažnem materialu (papir in karton, plastika, les, kovine, steklo in drugo)
  • načinu izpolnjevanja obveznosti ravnanja z odpadno embalažo
  • osebnem imenu in naslovu oziroma firmi in sedežu ter matični številki družbe za ravnanje z odpadno embalažo, s katero je imelo podjetje v preteklem koledarskem letu sklenjeno pogodbo.

 

Do kdaj je potrebno poročati

Rok za poročanje je 31. marec tekočega leta za preteklo leto. Kot smo že omenili, bodo podjetja prvič morala poročati za leto 2018 in  sicer do 31. marca 2019.

 

Kako se vpisati v evidenco pri Arso?

Obveznost vpisa velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže. Navedeni izrazi so natančneje opisani v 3. členu Uredbe.

  • Embaler je oseba, ki kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko. Ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.
  • Pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav. In sicer z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
  • Proizvajalec embalaže je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
  • Pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalažo pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

 

Vpis v evidenco se izvede v dveh korakih v aplikaciji Embalaža. Vsak zavezanec za poročanje se mora najprej registrirati, nato bo s priporočeno pošto prejel povratno kodo za potrditev registracije.

 

 

Vir: http://okolje.arso.gov.si/embalaza/