04 / 25 29 104

Ponudba storitev

 

Poslovne knjige za podjetja, samostojne podjetnike in društva vodimo v celoti ali delno, v skladu s predhodnim dogovorom. Nudimo vam celovite računovodske storitve (od A do Ž), in sicer:

 • knjigovodstvo – vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige …),
 • izdelavo davčnih obračunov (obračun DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za samostojne podjetnike),
 • v vašem imenu poročamo državnim organom (DURS, AJPES, ZPIZ, ZZZS …),
 • obračun plač in prispevkov za socialno varnost, obračunavanje najemnin, pogodbenega dela ter avtorskih honorarjev,
 • vodenje pomožnih poslovnih knjig (fakturiranje, potni nalogi, osnovna sredstva, blagajna …),
 • izdelavo medletnih in letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloge s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo),
 • računovodsko in davčno svetovanje (optimizacija poslovnega rezultata …),
 • kadrovsko svetovanje (prijave in odjave, priprava pogodb, urejanje delovnih dovoljenj)
 • pripravo plačilnih nalogov,
 • izvrševanje bančnega prometa/plačil z elektronskim dostopom (spletna banka),
 • obračunavanje obresti in priprava IOP obrazcev,
 • pripravo dokumentacije za izvršbe in pripravo opominov,vasco
 • pregled bonitetne ocene vaših bodočih poslovnih partnerjev,
 • pomoč pri ustanovitvi in preoblikovanju podjetij,
 • elektronsko poslovanje z uporabo programske rešitve VASCO,
 • druge storitve po dogovoru z vami.

 

Poslovnim partnerjem nudimo možnost prevzema in dostave poslovne dokumentacije na sedežu podjetja ali pa izvajanja računovodstva na sedežu podjetja.