04 / 25 29 104

S.P. in uporaba osebnega bančnega računa

Od leta 2016 dalje imajo samostojni podjetniki možnost izbire kakšen bančni račun bodo uporabljali pri opravljanju dejavnosti (bodisi osebni bodisi poslovni račun). Več o tem si lahko preberete tukaj 

V povezavi s tem vas obveščamo, da se je z dnem 1. 7. 2018 pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Ur. l. RS, št. 7/18, 9/18, v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki v šestem odstavku 192. člena določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev (banki), ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti.

 

Podjetniki so ta podatek dolžni sporočiti preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti (to npr. velja za novoustanovljene samostojne podjetnike)

 

Tisti podjetniki, ki transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti, pa morajo to nemudoma sporočiti ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo njihove račune (tj. svoji banki).

 

V zvezi z navedenim so določene tudi kazenske določbe za prekršek s plačilom globe med 500 do 5.000 EUR. Nadzor nad izvajanjem navedenih določb je v pristojnosti FURS.

 

Za vas smo pripravili vzorec obvestila  za banko v Word obliki, ki ga lahko uporabite za svoje potrebe – (vzorec_sp_trr_za_opravljanje_dejavnosti)

 

 

vir (AJPES):  https://www.ajpes.si/novica/Vrsta_racuna_in_opravljanje_dejavnosti_ter_sporocanje_podatkov_v_RTR?id=371