04 / 25 29 104

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

 

Rok za oddajo vloge je 5. februar 2018 za uveljavljanje olajšave pri izračunu dohodnine za leto 2017.

Če ta rok zamudite, morate počakati na informativni izračun dohodnine in nato zoper ta izračun podati ugovor.

 

Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga natisnete tudi na tej povezavi:

 

OBRAZEC:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2017.pdf

 

NAVODILA:

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2017_Navodilo.pdf

 

Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogoče oddati tudi preko sistema eDavki.

 

Za izpolnitev vloge so potrebni predvsem osebni podatki vlagatelja vloge in vzdrževanih družinskih članov. Podatke o vzdrževanih družinskih članih je potrebno izpolniti pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Če podatkespreminata oba starša, morata oba poslati vlogo.

Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave, da se olajšava izkoristi optimalno.

 

Zneski olajšav za vzdrževane družinske člane so razvidni iz tabele:

vdc