04 / 25 29 104

Olajšava za družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za družinske člane za leto 2018 se izteče 5. februarja 2019.

Če ta rok zamudite ta olajšava pri sestavi informativnega izračuna za leto 2018 ne bo upoštevana.V takem primeru boste morali počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki uveljavljate olajšave za vzdrževane družinske člane je to konec meseca maja) ter nato zoper ta izračun podati ugovor  (v tem primeru boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje).

 

Kdo odda vlogo

Vlogo oddajo tisti zavezanci, ki med letom te olajšave še niso uveljavljali ter tisti, ki želijo spremeniti čas vzdrževanja za posameznega družinskega člana.

 

Kako oddati vlogo

Izpolnjeno in podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni finančni urad.

Vlogo lahko oddate tudi prek sistema eDavki, brez certifikata.

Vlogo je letos prvič mogoče oddati prek mobilne aplikacije eDavki. Prednost tega načina je tudi, da boste imeli možnost pred izpolnjenega obrazca z lanskimi podatki.