04 / 25 29 104

Nov znesek prispevka za primer poškodbe pri delu

Za vsa izplačila od vključno 1.1.2019 dalje znaša prispevek za primer poškodbe pri delu 5,03 EUR (prej 4,86 EUR).

 

Kdo mora biti obvezno zdravstveno zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni?

Za primer poškodbe pri delu  in poklicne bolezni morajo biti zavarovane:

  • osebe, ki opravljajo delo kot družinski člani (kratkotrajno delo)
  • učenci in študentje pri praktičnem pouku oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah
  • osebe, ki  v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo (na primer delo po avtorski ali podjemni pogodbi). To velja le v primerih, če te osebe hkrati niso zavarovane na podlagi druge točke tega člena (16. ali 18. člena ZZVZZ)
  • osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado
  • invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah
  • učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij
  • prostovoljci