04 / 25 29 104

Družinski zakonik – sklenitev »predporočne« pogodbe

Od 15. aprila 2019  se partnerja lahko s pogodbo dogovorita o ureditvi premoženjskopravnega razmerja. V veljavi je namreč Družinski zakonik, ki v 10. poglavju ureja premoženjska razmerja med zakonci/partnerji.

Zakon med drugim ureja tudi možnost sklenitve pogodbe o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med bodočima zakoncema, izvenzakonskima partnerjema ali istospolnima partnerjema.

Navedeno torej pomeni, da se bosta partnerja/zakonca lahko kadarkoli pred (in tudi med) zvezo dogovorita glede vsebine lastnega premoženjskega režima. Takšen dogovor se sklene pred notarjem in se piše v register “predporočnih pogodb”, ki ga vodi notarska zbornica.